Stichting Carmelcollege en haar scholen respecteren de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Contactpersoon

Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is mr. S. Sarneel. Hij is bereikbaar via: fg@lumengroup.nl 

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stichting Carmelcollege is beschikbaar via deze pagina, onder ‘beleid en reglementen’.

Bekijk meer video's

Teamleider-brugklassen

Welkom teamleider

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding

More Magic Moments

More Magic Moments

Leerroute-TTO

Leerroute TTO

Leerroute-Technasium

Leerroute Technasium

Leerroute-Breed

Leerroute Breed

Internationalisering

Internationalisering

De mogelijkheden voor jouw route zijn bijna onbeperkt.

Als je het nodig hebt, krijg je extra lessen in rekenen en taal

Jij en je tutor bouwen samen aan jouw persoonlijke leerroute

© 2024 Antoniuscollege Gouda